Designer
Designer
Designer - elektrody
Práce s plechy
Reverzní inženýrství
Práce s plechy
Tvorba makra
2D kreslení
Elektrody

CAD aplikace pro efektivnější výrobu

 

Co je DESIGNER?

Všestranná CAD aplikace s řadou funkcí pro inteligentnější výrobu

Aplikace DESIGNER byla vyvinuta pro podporu výroby s řadou funkcí usnadňujících konstrukci objemových těles, ploch, plechových dílů, modelů elektrod a tvorbu 2D výkresů. Umožňuje automatizaci kreslení pomocí maker a skriptů, obsahuje propojení s CAM softwary společnosti Hexagon (ALPHACAM, EDGECAM, RADAN, SURFCAM či WORKNC) a je vybavena funkcemi pro reverzní inženýrství.

DESIGNER konstruktéry osvobozuje od omezení dosavadních metod tvorby výkresů a modelů a dává jim naprostou tvůrčí svobodu. Nabízí širokou škálu funkcí a možností, které pomáhají efektivněji optimalizovat výsledné produkty.

Výkonnější konstrukce

Díky sofistikovaným funkcím a automatizačním nástrojům DESIGNERu se razantně zkracuje čas a úsilí obvykle vynaložené na ručně prováděné procesy při konstrukci.

 • Přímé modelování – osvobozuje konstruktéra od omezení tradičního způsobu modelování založeného na historii tvorby modelu.
 • Geometrie – DESIGNER poskytuje řadu technik tvorby geometrie zásadní pro přípravu modelu.
 • Oprava modelu – mezery v importovaných modelech jsou v DESIGNERu automaticky zaceleny, čímž se předchází časově náročným ručním opravám.
 • Skrytí útvarů – skrytí nepotřebných útvarů nebo jejich odstranění je otázkou jediného kliknutí myši.
 • Zjednodušení modelu – tvorba variant modelu pro každou fázi procesu je nyní jednodušší, obrábění je rychlé a kvalitnější.
 • Pokročilá práce s plochami – DESIGNER zahrnuje modul pro tvorbu a manipulaci se složitými volně tvarovanými plochami, jako jsou tažené, spirální, rotované a tangenciální plochy.

 

Intuitivnější pracovní prostředí

Díky své jednoduchosti a uživatelsky přívětivému prostředí je DESIGNER skvělým nástrojem pro spolehlivé, rychlé a intuitivní modelování.

 • Intuitivní rozhraní.
 • Snadno dostupná nápověda.
 • Zjednodušená navigace napříč celým konstrukčním procesem.
 • Přizpůsobitelnost dle potřeb konstruktéra a konkrétního zaměření.
 • Jednoduchá tvorba a kontrola výkresů a modelů.

 

Všestrannější tvorba modelu

Všestrannost aplikace DESIGNER umožňuje konstruovat širší škálu výrobků efektivněji a účinněji z hlediska výroby.

 • Plechy – speciální modul pro plechy disponuje výkonnými funkcemi umožňujícími převedení objemových nebo plošných těles na plechové díly.
 • Z 2D do 3D – DESIGNER podporuje import 2D dat, jako jsou soubory ve formátu DXF či DWG. Ty lze rychle a efektivně převést na 3D modely.
 • Konstrukce elektrod – přímo z importovaných modelů získáte elektrody velmi rychle díky kombinaci funkcí usnadňujících konstrukci elektrod, intuitivních funkcí pro přímé modelování a výkonných nástrojů pro opravy poškozených modelů a pro práci s plochami.
 • Makra a skriptování – makra zachycují uživatelské vstupy a ukládají je ve formátu JavaScript. Tato makra pak můžete spustit a provést automaticky zaznamenané operace.
 • DESIGNER je přímo propojen s CAM softwary společnosti Hexagon a načítá 3D modely a sestavy v mnoha formátech.

 

Proč zvolit právě aplikaci DESIGNER?

Podívejte se, jak vypadá rychlé a všestranné konstrukční prostředí

 

DESIGNER: Výkonný

Výkonné funkce pro konstrukci a úpravy otevírají nové možnosti inteligentnější výroby širokému spektru výrobců.

Přečtěte si více o výkonných funkcích DESIGNERu.

 

DESIGNER: Intuitivní

Zapomeňte na veškeré složitosti při kreslení známé z běžných CADů, DESIGNER zjednodušuje a zefektivňuje pracovní postupy tak, abyste se při práci cítili jistě a pružně.

Přečtěte si více o chytrém a intuitivním modelování pomocí DESIGNERu.

 

DESIGNER: Všestranný

Všestranné možnosti DESIGNERu, jeho škálovatelnost a interoperabilita poskytují uživatelům svobodu v kreslení, modelování a optimalizaci dílů pro inteligentnější výrobu.

Přečtěte si více o rozsáhlých možnostech DESIGNERu.

Stručné představení aplikace DESIGNER můžete zhlédnout na našem YouTube kanálu.